Sistem ravnanja z izrabljenimi gumami SLOPAK

Sistem ravnanja z izrabljenimi gumami je vzpostavljen z namenom, da se zagotovi okolju prijazno ravnanje z izrabljenimi gumami.

Financiranje sistema zagotavljajo pravne osebe, ki gume proizvajajo, pridobivajo oz. uvažajo in jih prve dajejo na slovenski trg. Družba SLOPAK koordinira delovanje sistema in skrbi za njegovo učinkovitost.

 

Guma je pnevmatika za osebna vozila, avtobuse, tovornjake in priklopna vozila, motorna kolesa, dvokolesa, kmetijska in gozdarska vozila ter stroje.
Za gume pa se ne štejejo plašči za kolesa brez motorja ter zračnice za gume vseh vrst!

 

Sistem temelji na določilih Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS, št. 63/09, z vsemi spremembami in dopolnitvami), ki določa:

  • pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum;
  • obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet;
  • druge obveznosti, povezane z ravnanjem z izrabljenimi gumami.

Prijava v sistem IG


Registrirajte se

Želite oddati izrabljene gume?

Fizične osebe

Fizična oseba kot povzročitelj odpadkov lahko izrabljene gume brezplačno oddan na dva načina:

  • Prepusti serviserju/vulkanizerju ob menjavi gum;
  • Odda izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (t.i. komunalno podjetje).

V obeh primerih je oddaja izrabljenih gum brezplačna, vendar v omejeni količini:

  • Serviser/vulkanizer je dolžan prevzeti nazaj le količino, za katero je bila zagotovljena menjava;
  • Komunalno podjetje lahko od ene fizične osebe prevzame le izrabljene gume v skupni količini do 50 kg.

Serviserji in vulkanizerji

Če ste serviser/vulkanizer in želite prvič oddati izrabljene gume kliknite tukaj. Tisti, ki ste že registrirani uporabniki naše aplikacije, se s svojim uporabniškim imenom in geslom le prijavite v sistem.

Serviser/vulkanizer mora po opravljeni storitvi vzdrževanja vozila brezplačno prevzeti izrabljene gume od povzročitelja odpadkov, v kolikor jih le-ta želi oddati.

 

Če želite nato vi brezplačno oddati izrabljene gume, ki so nastale pri opravljanju vaše dejavnosti, se morate registrirati v našo aplikacijo ter z nami podpisati pogodbo o brezplačni oddaji izrabljenih gum.tukaj.

Določite si uporabniško ime in geslo, nato izpolnite polja z zahtevanimi podatki. Ob kliku na gumb »Potrdi« se vam odpre pogodba, katero izpolnete in natisnite v dveh izvodih.

Podpisano pogodbo pošljete na:

Končni uporabniki

Če ste končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja (sami uvažate gume za lastne potrebe) in želite oddati izrabljene gume, kliknite kliknite tukaj.

 

Določite si uporabniško ime in geslo, nato izpolnite polja z zahtevanimi podatki in 'Potrdi'.

Javne službe

Če ste izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in želite oddati izrabljene gume, kliknite tukaj.

Določite si uporabniško ime in geslo, nato izpolnite polja z zahtevanimi podatki.

Predelovalci izrabljenih gum

Predelava izrabljenih gum poteka na dva načina:

  • recikliranje (iz izrabljenih gum nastanejo novi proizvodi – nova pnevmatika ali drug izdelek iz gume),
  • energetska predelava (uporaba izrabljenih gum kot gorivo).

Slopakov sistem ravnanja z izrabljenimi gumami za vse zbrane izrabljene gume zagotavlja ustrezno predelavo, zato v sistemu sodelujejo le domači in tuji (evropski) predelovalci, ki imajo vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje.

 

Vsi, ki ste zainteresirani za sodelovanje in lahko zagotovite kvalitetno predelavo izrabljenih gum, nam pišite na e-naslov izrabljenegume@slopak.si ali pokličite na številko 01 560 02 50.

Zbiralci izrabljenih gum

Zbiranje izrabljenih gum po celotni Sloveniji zagotavljajo s strani Slopaka potrjeni zbiralci odpadkov – pravne osebe, ki so vpisani v uradno evidenco zbiralcev odpadkov. Vsi zbiralci izrabljenih gum imajo ustrezno opremo, znanje in izkušnje. Povzročiteljem izrabljenih gum omogočajo oddajo le-teh v svojih zbirnih centrih (po predhodnem dogovoru) ter jim nudijo svetovanje in napotke pri optimiziranju zbiranja in oddaje izrabljenih gum.

 

Vsi, ki ste zainteresirani za sodelovanje in lahko zagotovite kvalitetno zbiranje izrabljenih gum, nam pišite na e-naslov izrabljenegume@slopak.si ali pokličite na številko 01 560 02 50.