Pomoč

Fizične osebe

Fizične osebe lahko prepustijo izrabljene gume zbiralcu. To pomeni, da, za razliko od oddaje, zbiralcu ni treba izdati evidenčnega lista v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Fizična oseba kot povzročitelj odpadkov ima tako dve možnosti, in sicer lahko:

V obeh primerih je oddaja gum za fizične osebe brezplačna, vendar je omejitev v količini. Serviser je dolžan prevzeti samo količino, za katero je zagotovil menjavo. Izvajalec občinske gospodarske javne službe pa ne sme prevzeti izrabljenih gum v količini, ki presega 50 kilogramov.

Serviseri

Če ste serviser, morate prevzeti izrabljene gume od povzročitelja odpadkov, za katerega ste opravili storitev vzdrževanja njegovega vozila, razen v primeru, če jih ta po opravljeni zamenjavi gum želi obdržati.

Izrabljeno gumo morate prevzeti brezplačno, razen v primeru, ko jo lastnik zamenja z gumo, za katero nima dokazila, da jo je prvič dal v promet proizvajalec, ki je vključen v skupni načrt zbiranja izrabljenih gum (seznam zavezancev najdete tukaj). V takem primeru mora serviser prevzem izrabljene gume zaračunati.

V primeru, da kot serviser želite brezplačno oddati izrabljene gume, se morate registrirati in podpisati dogovor o brezplačni oddaji izrabljenih gum. Če tega še niste storili, kliknite tukaj. Tisti, ki ste se že registrirali, kliknite tukaj in naročite prevzem.