Slopak - Sistem ravnanja z izrabljenimi gumami

Sistem ravnanja z izrabljenimi gumami smo vzpostavili z namenom, da zagotovimo okolju prijazno ravnanje z izrabljenimi gumami.

Sistem temelji na določilih Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS št 63/09), ki določa:

  • pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum,
  • obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet ter
  • druge obveznosti, povezane z ravnanjem z izrabljenimi gumami.

Financiranje sistema zagotavljajo pravni subjekti - zavezanci, ki gume proizvajajo, pridobivajo oziroma uvažajo in jih dajejo na slovenski trg. Primarna vloga družbe SLOPAK je koordiniranje in skrb za učinkovito delovanje sistema.